تصویرسازی و گرافیک
آثار تصویرسازی و گرافیک فهیمه فریمانه
نگارش در تاريخ شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh

وب سایت شخصی فهیمه فریمانه

www.farimaneh.ir

www.farimaneh.com

نگارش در تاريخ شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
nahaiiiiii

نگارش در تاريخ شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
Untitled-11

نگارش در تاريخ یکشنبه پنجم مهر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
11

 

2

نگارش در تاريخ یکشنبه پنجم مهر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
7

8

نگارش در تاريخ یکشنبه پنجم مهر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
9c

نگارش در تاريخ یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
3

03_book

نگارش در تاريخ شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
6

نگارش در تاريخ شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh
bowel

نگارش در تاريخ چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴ توسط fahimeh farimaneh

نگارش در تاريخ سه شنبه سی ام دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh
تقویم رومیزی مهباد

نگارش در تاريخ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh

 

 

تقویم

برای سفارش این محصول با شماره 09397663636 تماس بگیرید.

نگارش در تاريخ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh
باران

نگارش در تاريخ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh
لوگوی فارسی و انگلیسی بالکسا

نگارش در تاريخ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh
logo

نگارش در تاريخ سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh
logo1-psd1233

www.allsport.ir

نگارش در تاريخ دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh

نگارش در تاريخ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh

نگارش در تاريخ شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ توسط fahimeh farimaneh

نگارش در تاريخ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh
نگارش در تاريخ شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

 

نگارش در تاريخ سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

 

نگارش در تاريخ جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh
نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

 

نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

 

نگارش در تاريخ یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

 

نگارش در تاريخ دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh
نگارش در تاريخ دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh
نگارش در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

 

نگارش در تاريخ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ توسط fahimeh farimaneh

روزنامه قدس  صفحه ۱۰

اسلایدر

دانلود فیلم